vrijdag 10 februari 2012

Abortus

Abortus een belangrijk ethisch thema dat veel bediscusieerd wordt tussen gelovigen en 'ongelovigen'. Hier een heel sterk getuigenis van iemand die een abortus overleefd heeft.