zaterdag 1 januari 2011

De initiatierites

- Het precatechumenaat: De eerste fase van het katholiek worden is de periode van oriëntatie (of precatechumenaat). Hierin kunt u kennis maken met het Katholieke geloof en desgewenst met de parochie waar u woont. Deze oriëntatieperiode kan enkele maanden, maar ook enkele jaren duren en eindigt wanneer u als ‘geloofskandidaat’ heeft besloten tot het overgaan tot een volgende stap.

- Het catechumenaat: De tweede fase is het catechumenaat, deze fase duurt minimaal een jaar (wanneer u nog niet gedoopt bent). Het begin van deze fase wordt (soms) gemarkeerd door de viering van de opname tot geloofsleerling, en de viering ter verwelkoming van de nieuwe geloofsleerlingen. Het is een periode van verdere catechese, een meer systematische verdieping van het christelijke geloof rondom de belangrijkste peilers: het geloof kennen en belijden (het Credo), het geloof vieren (de sacramenten en de vieringen), het geloof bidden, en het geloof beleven (zoals de morele leer, onderscheid tussen goed en kwaad). Dit gebeurt meestal aan de hand van de Katechismus van de Katholieke Kerk. De catechese van deze periode is geworteld in de Schrift en de prediking en eindigt als de geloofsleerling de wens uitspreekt om daadwerkelijk gedoopt te worden.- Sacramenten ontvangen: De Kerk kent zeven sacramenten, drie sacramenten worden wel de sacramenten van de christelijke initiatie genoemd. Deze drie sacramenten zijn het H. Doopsel, het H. Vormsel en de eerste H. Communie (Eucharistie). Jongens en meisjes doen hun eerste H. Communie meestal rond hun zevende jaar. Daarna, meestal tussen elf/twaalf tot zestien jaar volgt het H. Vormsel. Bij volwassen toetreders bestaat een andere volgorde. De drie sacramenten kunnen tegelijkertijd worden toegediend, maar - afhankelijk van een eerdere geloofsachtergrond - kan niet ieder sacrament kan opnieuw worden toegediend. Hier meer info over H. Doopsel, eerste H. Communie en H. Vormsel.

- Mystagogie: De volgende periode is de catechese na het doopsel ofwel mystagogie. Deze periode duurt officieel de hele Paastijd en kan gevierd worden tot en met Pinksteren. Althans, wanneer u tijdens de Paasnacht bent gedoopt. Maar mystagogie is eigenlijk ook een levenslang proces van ons allemaal, waarbij wij steeds betrokken moeten blijven en onszelf van dag tot dag opnieuw moeten onderzoeken of we christelijk leven of niet.

Wanneer u naar de kerk gaat en nog niet volledig bent opgenomen in de Katholieke Kerk mag u niet deelnemen aan de H. Communie (Avondmaal), u kunt echter wel naar voren gaan om de zegen te ontvangen. U houdt dan de armen gekruisd voor de borst, de priester weet dan dat u de Communie (Hostie) niet mag ontvangen en hij zal u zegenen, waarschijnlijk maakt hij daarbij een met zijn duim een kruisje op uw voorhoofd.