zondag 28 oktober 2012

Wat God zegt over atheïsten

Psalm 10: 3-12
Zie, de goddeloze pocht op zijn lusten, De woekeraar prijst zich gelukkig, 
De zondaar trekt honend zijn neus op voor Jahweh, En denkt maar: "Hij straft niet; er is geen God!" 
Zijn wandel is altijd krom uw wetten gooit hij ver van zich af, En wie hem weerstaat, fluit hij uit; 
Hij zegt bij zich zelf: "Nooit zal ik wankelen; Van geslacht tot geslacht treft mij ongeluk noch vloek!" 
Zijn mond zit vol bedrog en geweld, Verderf en onheil kleven aan zijn tong. 
Hij legt zich in hinderlaag achter de heggen, Om heimelijk de onschuld te moorden. Zijn ogen begluren den zwakke, 
Hij ligt op de loer als een leeuw in zijn hol; Hij besluipt den ongelukkige, om hem te bespringen, Grijpt hem vast, en sleept hem weg in zijn net. 
Dan slaat hij hem neer, kromt zich over hem heen, En de ongelukkige valt in zijn klauwen. 
En hij zegt bij zich zelf: "God vergeet het! Hij verbergt zijn gelaat; Hij ziet het niet eens!" 
Sta op dan Jahweh! Steek uw hand uit, o God; Vergeet de ongelukkigen niet!

Psalm 53: 2
De dwaas zegt bij zichzelf: "Er is geen God!"