dinsdag 1 januari 2013

De Engel des Heren

Dit gebed wordt vaak om 12.00 's middags gebeden, vroeger luidde in Katholieke steden en dorpen om 12.00 uur de klok om de mensen op te roepen om dit gebed te bidden. Tegenwoordig kunnen de moderne media helpen, er zijn apps te downloaden die om vaste tijden een signaal geven om op te roepen tot gebed.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt
- En ze heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zie de dienstmaagd des Heren
- Mij geschiede naar uw woord..
Wees gegroet.....

En het Woord is vlees geworden,
- En het heeft onder ons gewoond..
Wees gegroet.....

Bid voor ons heilige Moeder van God,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
Amen.