dinsdag 1 januari 2013

Oefening van Liefde

Geloof, hoop en liefde, maar de grootste van deze drie is de liefde. Dit gebed is een oefening in liefde.

God van Liefde, 
ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, 
omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt, 
Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. 
Heer, geef mij steeds meer liefde!