zaterdag 3 november 2012

Zijn er verschillende slechte pausen geweest?

Zelfs bij de pauskeuze ging de politiek een rol spelen, de paus was immers ook bestuurder van de Kerkelijke Staat. De vorsten van Frankrijk en Duitsland en adellijke geslachten oefenden daarom op de pauskeuze vaak invloed uit. Daardoor zijn er wel eens tegenpausen geweest, en ontstond tijdelijk het Westerse Schisma, omdat men niet goed meer wist, wie nu eigenlijk paus was. Dergelijke pausen hadden dikwijls meer belangstelling voor de kunst der Renaissance en voor politiek, dan om de zo nodige hervorming der kerkelijke tucht door te voeren. Toch moet men erkennen, dat God zijn Kerk wonderbaar heeft bijgestaan. Er zijn onwaardige pausen geweest, maar geen dezer heeft de kerk in dwaling gebracht, zoals wij in dit geschrift betogen.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)