zaterdag 2 februari 2013

Modernisme en postmodernisme miskennen intuïties


Uit: Reformatorisch Dagblad
Prof. dr. G. van den Brink.

Welke plek is er voor intuïties in een wereldbeschouwing?

Veel atheïsten zweren bij de feiten. Ze willen hun overtuigingen alleen op ”harde feiten” baseren. Zij zeggen: Als je op zoek bent naar waarheid, moet je niet afgaan op vaagheden en onduidelijkheden. Je moet starten met wat helder en duidelijk is, met wat je wetenschappelijk kunt bewijzen. Dus moet je bij de feiten zijn, die je vervolgens met behulp van de wetenschap kunt ordenen tot betrouwbare theorieën. Deze gedachtegang is typerend voor het modernisme. Lees verder...