vrijdag 8 februari 2013

Spreuken en citaten 22

"Kan iemand die de wereld mathematisch beziet, in het heelal wel iets anders ontdekken dan mathematica? Zou men hem niet eerder moeten vragen of hij de wereld al was het maar één keer anders dan mathematisch heeft bezien? Of hij bijvoorbeeld nooit een bloeiende appelboom heeft gezien en er zich nooit over heeft verwonderd, dat de bevruchting in het samenspel van bij en boom slechts via de omweg van de bloesem gaat? Hier staan wij voor een wonderbare overvloed aan schoonheid, maar we kunnen die slechts begrijpen, wanneer wij meegroeien en belangstelling tonen voor de schoonheid buiten ons. Als [de natuurkundige James] Jeans meent dat iets dergelijks tot nu toe niet op deze wijze is aangetroffen, kunnen we hem troosten met de mededeling dat de fysica dit nooit zal en nooit kan ontdekken, omdat zij bij elke vraagstelling per definitie geen rekening houdt met esthetisch gevoel en moraal, omdat zij de natuur zuiver mathematisch bestudeert en bijgevolg alleen de mathematische kant van de natuur onder ogen kan krijgen. Het antwoord hangt nu eenmaal af van de vraag. De mens die het geheel overziet zal veeleer moeten zeggen: 'In de wereld kunnen we het mathematische ongetwijfeld objectief aantreffen'. We vinden in de wereld echter evenzeer het ongehoorde en onverklaarbare wonder van schoonheid, of juister: daar zijn processen aanwezig die voor de waarneming van de mens schoonheid lijken, zodat hij moet concluderen: de mathematicus die deze gang van zaken heeft ontworpen, heeft daarbij een uitzonderlijke hoeveelheid scheppingsfantasie tentoongespreid."
Kardinaal J. Ratzinger, 'De kern van ons geloof', Lannoo, Tielt, 2006, pag. 106