zondag 10 maart 2013

Spreuken en citaten 23

"Juist het feit dat de r.-k. kerk met zijn liturgie en kunsten moeiteloos een tijdspanne van twee millennia overbrugt en ons dus 'bij de voorbij tijd' brengt, vormt een van de grote verdiensten van het katholicisme. En politiek moeten we constateren dat het na het tijdperk van de grote inquisitie de twintigste-eeuwse atheïstische dictaturen zijn geweest, die de grootste moordpartijen hebben opgezet."
Stephan Sanders in Vrij Nederland