dinsdag 25 juni 2013

Doden ernstig zieke baby’s wordt de normDat is wat artsen van de KNMG voorstellen in hun rapport dat juli 2013 uitgekomen is. Wanneer ouders het lijden van hun ernstig zieke kind niet meer kunnen aanzien, zullen artsen dat kind doden door het toedienen van een grote hoeveelheid spierverslappers of zelfs door het kind van voedsel en drinken te onthouden. Op de website van de KNMG worden de belangrijkste conclusies van het rapport genoemd en wordt door vraag en antwoord ingegaan op enkele veel voorkomende vragen.


Het rapport gaat over pasgeboren baby’s die ernstig ziek zijn en stervende. Deze baby’s mogen gedood worden wanneer het lijden van die kinderen voor de ouders niet meer dragelijk is. Nu is het criterium wanneer een kind stervende is nogal vaag. In een bepaalde zin zijn we allemaal stervende, omdat we sterfelijke wezens zijn die hooguit 90 tot 100 jaar leven en het moment van onze dood is soms dichterbij dan we denken. Maar andersom is de dood soms ook verder weg dan we denken en zijn er baby’s die opgegeven zijn door de artsen, die op wonderbaarlijke wijze herstellen en nog vele jaren leven.

Maar is het een goede reden om iemand te doden, wanneer ik zijn lijden niet langer kan aanzien. Wanneer ik ondragelijk lijd bij het zien van mijn demente moeder, mag ik haar dan doden? Of wanneer ik ondragelijk lijd door het zien van iemand die een dwarslaesie heeft en die volledig afhankelijk is van hulp, is het doden van die persoon dan een moreel aanvaardbare oplossing voor mijn lijden? We lijken wel beesten geworden, een dier mag je immers uit zijn lijden verlossen door het de genadeslag te geven of het de nek om te draaien. Hoe ver zijn we gezakt... Het spreekt vanzelf dat het zien van een ernstig zieke of zelfs stervende baby gevoelens oproept van medelijden en verdriet, maar je bent toch wel harteloos wanneer je zo’n baby doodt om zo een einde te maken aan je eigen lijden!

Deze artsen van het KNMG gaat eigenlijk niets te ver, zelf het laten verhongeren en van dorst laten omkomen van kinderen niet. Op de vraag: “Is volgens de commissie het onthouden van voeding aanvaardbaar?” Antwoorden ze: “Als een behandeling medisch zinloos is, vervalt de rechtvaardiging te behandelen. Dat is de kern van het KNMG-standpunt. De arts zal de ouders hierover informeren en met de ouders bespreken dat dit ook betekent dat het kunstmatig toedienen van vocht en voeding gestaakt gaat worden om onnodige verlenging van lijden en het sterfproces te voorkomen.” Nu is het vanzelfsprekend dat een stervende mens in veel gevallen niet tot zijn dood kan blijven eten en drinken, daar is hij eenvoudigweg te zwak voor en dat is het probleem ook niet. Maar het probleem zit hem erin dat voedsel en drinken onthouden worden om het sterven te bespoedigen, dat is immers de keerzijde van het niet onnodig verlengen van lijden en het sterfproces. Uiteraard zal iemand sneller sterven wanneer hij geen eten en drinken meer krijgt, zo geredeneerd kunnen we ook helemaal stoppen met verzorging en verpleging en de ziekenhuizen afschaffen, dan sterven de mensen nog sneller.

Zorgwekkend, maar zeer typerend, is de dwang en de terreur die achter deze plannen zit. Op de website van de KNMG wordt gezegd: “Als een behandeling medisch zinloos is, vervalt de rechtvaardiging te behandelen. ... De arts zal de ouders hierover informeren en met de ouders bespreken dat dit ook betekent dat het kunstmatig toedienen van vocht en voeding gestaakt gaat worden om onnodige verlenging van lijden en het sterfproces te voorkomen. Vertrouwen in de medische professionaliteit en de liefde van ouders voor hun pasgeborene vormen het uitgangspunt. De arts gunt de ouders tijd voor acceptatie, maar dit is wel eindig.“ Oftewel ouders kunnen en mogen de artsen uiteindelijk niet tegenhouden in hun moorddadige plannen, het geduld van de artsen is immers eindig. Ze kennen geen genade en hebben hun geweten zo ver dichtgeschroeid dat het doden van baby’s zelfs acceptabel geacht wordt.

Ook het buitenland is geschokt over het nieuwe Nederlandse beleid, zie onderstaande berichtgeving:
Italië: Olanda. Eutanasia anche per i neonati
Italië: Olanda, eutanasia per i bimbi malati