woensdag 18 september 2013

God onder de microscoop

"In mijn vorige blog over de Mythe van Vooruitgang, merkte ik op dat wetenschap en religie hand in hand gaan. Ik kreeg daarop een reactie van een gereformeerde lezer die aangaf dat hij vaak de vraag kreeg (en zelf ook wel eens had gesteld) hoe het komt dat men tot in het diepst van het heelal kan kijken en met microscopen tot op het kleinste niveau kan inzoomen, maar men nog steeds geen spoor van God heeft gevonden.

Ik zie soms dat christenen deze vraag beantwoorden door te stellen dat er nu eenmaal nog veel is dat door de wetenschap nog niet is ontdekt. Het probleem met dit antwoord is dat je daarmee suggereert dat God wetenschappelijk bewijsbaar zou zijn. Maar de wetenschap houdt zich bezig met natuurlijke verschijnselen, en als je een natuurlijke oorzaak voor iets zou vinden dat als bovennatuurlijk wordt aangemerkt, dan is het daarmee dus niet meer bovennatuurlijk. De fysische wetenschappen beperken zich nu eenmaal tot metingen en waarnemingen binnen de schepping, maar kunnen zich per definitie niet bezighouden met de Schepper.

Atheïsten roepen in dit verband weleens: “Jullie doen een hypothese over het ontstaan van de wereld, namelijk dat God het heeft gedaan. Dan ligt de bewijslast dus ook bij jullie. Bewijs dus eerst maar eens dat dat zo is.” Zij hebben dan meestal (let op: niet altijd) de volgende twee misvattingen: 1) dat zij zelf geen hypothese doen omdat niet geloven een neutrale positie is, en 2) dat wetenschap de enige methode is om de waarheid te kennen....
"Lees hier verder