maandag 21 oktober 2013

Religie - Duizend bommen en granaten

"Als je tegenwoordig de krant leest of het nieuws bekijkt, dan word je gebombardeerd met nieuwsberichten over religieus gemotiveerd geweld. Vooral moslims hebben een slechte naam vanwege het geweld tegen elkaar en tegen andersdenkenden. Maar ook de geschiedenis van het christendom kent bloedige momenten, en dus is het misschien niet vreemd dat veel atheïsten denken dat religie aanzet tot geweld. Er is zelfs een nogal hardnekkige mythe onder atheïsten dat religie verantwoordelijk is voor veruit de meeste oorlogen in de geschiedenis.

De mythe is op zichzelf gemakkelijk te ontkrachten, aangezien er redelijk wat bekend is over oorlogen uit de geschiedenis. Veel websites verwijzen naar de driedeligeEncyclopedia of Wars (2004) van Charles Phillips en Alan Axelrod (bijv. Catholic Answers,Christian Apologetics & Research Ministry en Wikipedia). Dit is namelijk een imposant werk dat in totaal 1.763 oorlogen behandelt, uiteenlopend van 8000 v.Chr. tot en met 2003. Van al deze oorlogen hadden er 123 een religieuze oorzaak, met andere woorden: slechts 6,98% van het aantal oorlogen (voor zover bekend) zijn ontstaan uit religieuze motieven. Als men kijkt naar het totale (geschatte) dodental van deze religieuze oorlogen, dan komt dit op een kleine 2% van het totale dodental van de genoemde 1.763 oorlogen".....Lees hier verder