dinsdag 29 oktober 2013

Verwar godsdienst niet met spirituele modes

Een eloquente uiting van (anti-)religieuze bijziendheid. Foto: Matt Brown/Flickr.com (CC)
Een geloof is een bijgeloof met succes, zo meesmuilt Max Pam in de Volkskrant  van 16 oktober (Opinie & Debat, p. 34). Ook Studio Sport-regisseur Richard de Wilt doet op dezelfde pagina een duit in het zakje: wat is eigenlijk het verschil tussen geloof en bijgeloof, tussen de Bijbel en Char, Lourdes en spiritistische handoplegging? Beide auteurs reageren op een eerdere bijdrage van Stefan Paas en Rik Peels, die de waarde van religieuze tradities verdedigden als tegenwicht tegen spirituele hypes. Maar, in de woorden van De Wilt: “Wanneer is iets een sekte en wanneer een echte religie? Wie het weet mag het zeggen.”

Ik weet het, dus ik zal het zeggen. Dat onderscheid is namelijk helemaal niet zo diffuus en willekeurig als De Wilt en Pam suggereren. ....." Lees hier verder