zaterdag 12 april 2014

Een renaissance in de christelijke filosofie?

"Sinds een kleine vijftig jaar is het bestaan van God nog nooit zo rationeel onderbouwd. De bewijzen die de Griekse wijsheren, kerkvaders en scholastici hadden ontwikkeld, zijn door nieuwe ontdekkingen in de wetenschap herbevestigd en op veel vlakken aangescherpt en uitgebreid. De ontdekking van de DNA-molecule en de ontdekking van de fijn-afstemming (fine-tuning) van het universum hebben zelfs geleid tot twee nieuwe teleologische Godsbewijzen.

Zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië, waar de analytische traditie in de filosofie zich doet gelden, is er de laatste jaren een opmerkelijke evolutie aan de gang in de filosofiefaculteiten. Het christelijk theïsme is aan een ware opleving bezig. Sinds de dagen van het logisch positivisme is er namelijk veel veranderd in de filosofie, vooral in de vakgebieden van de metafysica en de filosofie van religies. Ook in het onderzoek naar de historiciteit van de Bijbel en Jezus van Nazareth zien we dat het ultrascepticisme verdwijnt en meer en meer geleerden een conservatieve visie verdedigen.[6] Lees hier verder...."