zondag 7 september 2014

Van goddeloos tot Rooms

Een heiden beschrijft hoe hij zijn weg vindt naar de Rooms Katholieke Kerk. Hoewel de auteur redelijk blijmoedig in het leven staat, kan hij op den duur de â zijnsvragenâ niet ontlopen. Bovendien ziet hij een maatschappij en een beschaving in ontreddering. Hij verdiept zich in de klassieke deugdenleer, niet onderworpen aan de waan van de dag. Zo stuit hij op het christendom, dat hij eerst probeert te negeren. Maar gaandeweg wordt hij meer geraakt, tot hij bij de Heilige Mis ervaart dat hij gelooft.
Hij benadrukt het belang van liturgie, verkondiging en de plaats van de Kerk in de samenleving. Bovendien onderkent hij dat de Moederkerk niet alleen vertroosting biedt, maar vanouds ook geboden kent. Als godsdienst dienst aan God betekent, is het de roeping van de Kerk om in zuiverheid en vertrouwen te blijven verwijzen naar Hem die ons voor ging.
Drs. Karel P. Th. Wiecherink (1953) studeerde psychologie en rechten. Hij vervulde management- en adviesfuncties in het bedrijfsleven. Momenteel studeert hij theologie.