maandag 8 januari 2018

Het ware gezicht van het Hindoeïsme

6 december 2016

1. Onlangs heeft Unesco yoga uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Yoga is wereldwijd razend populair. Daarom wordt het tijd om het ware gelaat van het Hindoeïsme, waarvan yoga een uiting is, te onthullen. Als bron hiervoor heb ik het boek genomen ‘Death of a guru’, geschreven door Rabindranath Maharaj; en meerdere van zijn conferenties die ik op het internet gevonden heb. Het boek is ondertussen in meer dan 35 talen vertaald en kent miljoenen en miljoenen oplagen. Het is een autobiografisch bekeringsverhaal van de auteur, Rabindranath, afgekort Rabi. Rabi komt uit de hoogste kaste, die van de brahmanen, en zijn grootvader en vader waren gerespecteerde yogi’s en goeroes. Hijzelf was voorbestemd om in de voetstappen van grootvader en vader te treden, waarvoor hij overigens heel veel inspanningen gedaan heeft, maar zijn verhaal is anders uitgekomen. Sinds vele jaren trekt Rabi de wereld rond om overal conferenties te geven om de waarheid over Oosterse godsdiensten te onthullen.

India is een land dat heel veel problemen kent: er is grote armoede, heel grote materiële nood, er zijn veel bedelaars, er is veel criminaliteit en corruptie, meer dan waar ook! Heel veel Amerikanen en Europeanen hebben een heel aantrekkelijk idee over India. Zoiets als: een land waar overal mensen zitten te mediteren, een land waar alleen maar vrede, kalmte en rust is. Het Hindoeïsme zou veel toleranter zijn dan andere godsdiensten. Maar dit beeld klopt niet! Er is in India meer religieuze intolerantie dan in alle andere landen van de wereld tezamen! Dat is een feit, dat is de waarheid. Westerlingen hebben een heel verwrongen beeld over India, over het Hindoeïsme en andere Oosterse godsdiensten.
India is wellicht het miserabelste land ter wereld. En dat komt door het kastesysteem. Het kastesysteem is niet sociaal, maar religieus. Het komt van de Hindoegeschriften. De Bhagavad Gita, het voornaamste geschrift van het Hindoeïsme, beschrijft het kastesysteem in het eerste hoofdstuk. Het kastesysteem wordt gepropageerd door de populairste god van het Hindoeïsme, Krishna. Wie zich wat verdiept in het Hindoeïsme komt tot de vaststelling dat het godsdienst is die totaal verschilt van het christendom en de islam. Tegenwoordig bestaat er in Europa en in Amerika een tendens om te zeggen dat alle godsdiensten dezelfde waarheid verkondigen en dezelfde god hebben. Dat klopt niet. Er zijn enkele overeenkomsten, maar als je de belangrijkste leringen beschouwt, zie je dat er grote verschillen zijn. Het kastesysteem vind je niet in Europa, want het komt niet voor in de Bijbel. Volgens de Bijbel is iedereen gelijk. Dit principe wordt en werd natuurlijk niet door iedereen in praktijk gebracht, denk maar aan de slaven, aan de kolonies; maar diegenen die zo handelden waren slechts naam-christenen! Alle mensen zijn gelijk, zegt de Bijbel. Dat is niet zo in India! In India zijn er 4 kasten. Je behoort tot de kaste van je vader. Je naam verraadt tot welke kaste je behoort. Tijdens je leven kan je niet van kaste veranderen. 80% van de mensen behoort tot de lagere kaste. Daarnaast heb je nog 200 miljoen outcasts, kastelozen. Ze zijn het laagste van het laagste, ze zijn van geen waarde. Neem nu Calcutta. In Calcutta leven ongeveer 1 miljoen mensen op straat, en dat sinds heel lang. En dat is niet omwille van de een of andere ramp! Deze mensen worden op straat geboren en ze sterven er. Op straat lopen ook ratten rond, ze zijn groter dan de baby’s. Ze worden niet gedood, want ze zijn heilig volgens de Hindoegeschriften. Moeders zijn bang dat hun baby’s door de ratten geroofd worden. De mensen leven er tussen het afval – dat wordt nooit opgeruimd. Zo is het in elke stad van India. De grootste slums tref je aan in Mumbai, daar leven 1,5 miljoen mensen op straat. In de slums zijn geen wegen, er is geen stromend water, geen elektriciteit, geen riolering, geen toiletten. Ter vergelijking, het Brussels gewest telt zo’n 1,1 miljoen inwoners. Er zijn 5 openbare ziekenhuizen verdeeld over 11 sites. De slums hebben geen hospitalen, geen dokters. De Indische dokters komen uit de hogere kasten, maar ze gaan niet naar de slums. Als er dokters zijn, zijn het christenen, en ze doen het uit liefde!
Als een 5-jarig kind uit de slums andere kinderen ziet die naar school gaan, wil het ook gaan. Maar dat is onmogelijk omdat hij  of zij outcast is. Zulk een kind zal opgroeien en vader worden, en het zal hetzelfde zeggen tegen zijn zoon. En zo generatie op generatie! Meer dan 200 miljoen mensen hebben dus geen scholing, geen job, geen inkomen of positie. Het zijn nobodies. Daarentegen heb je de brahmanen. Zij vormen de hoogste kaste. Het is een priesterlijke, koninklijke kaste. Je kunt enkel priester worden, of yogi of goeroe als je tot deze kaste behoort. Volgens de Hindoe geschriften is een goeroe groter dan God. De Hare Krishna beweging is opgericht door een man uit Calcutta. Hij was een zakenman, geen brahmaan. Daarom wordt deze beweging in India niet geaccepteerd. Er zijn maar heel weinig Indiërs die tot de Hare Krishna beweging behoren. Maharishi Yogi, de goeroe van John Lennon en de andere Beatles, was evenmin geaccepteerd in India, want hij was geen brahmaan. Ook  Bhagwan Sri Rajneesh, de goeroe met zijn 95 Rolls Royces, was niet in India geaccepteerd.  De meeste grote goeroes in het Westen, die veel succes hebben, zijn geen brahmanen. Ze hebben geen succes in India.
Brahmanen zijn bevoorrechte mensen; ze zijn geschoold, hebben een goede positie, veel voorrechten, hebben veel macht. Ze behoren tot de goddelijke kaste. Ze worden aanbeden; mensen komen naar hen toe om geld te offeren om zo een goed karma te bekomen. Daardoor worden ze nog rijker! 

De grootvader van Rabi was een Hindoe hogepriester  en goeroe van Benares. Benares is de heilige stad van India, het Mekka van India! Want de Ganges loopt er doorheen. Hindoe geschriften leren dat de Ganges een god is. Miljoenen mensen pelgrimeren jaarlijks naar Benares en naar de Ganges. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen dode dieren zoals olifanten, buffels, apen, paarden, koeien, geiten, schapen, honden, … ratten, in de Ganges gegooid. Hindoes komen van ver met de karkassen van hun dieren, op karren geladen, soms tot van 200 km ver, in de brandende zon, om ze in de Ganges te werpen. Want ze geloven in reïncarnatie (reïncarnatie komt uit India!) Elke Hindoe wil dat zijn dier een beter volgend leven heeft. Daarnaast wil elke Indiër bij zijn dood gecremeerd worden en dat zijn assen in de Ganges gegooid worden. Ongeveer 1 miljoen dode Indiërs worden jaarlijks in de Ganges gegooid. De meeste mensen zijn arm. Als iemand sterft, komt de familie met het lijk naar Benares, of naar een andere stad aan de Ganges. Maar dan realiseren ze zich dat ze hout moeten kopen voor de crematie. En er is veel hout nodig omwille van de vele lichaamsvochten. En het vuur is volgens de religieuze voorschriften nodig! Omdat ze weinig geld hebben, kunnen ze maar 2 of 3 stukken hout kopen, maar dat is natuurlijk veel te weinig. De rest van het lichaam wordt in de Ganges gegooid. De Ganges, de heilige rivier van de Hindoes, is de meest gepollueerde rivier van heel Azië. Het is een heel groot probleem. De regering bespreekt dit probleem dagelijks. Maar er is geen oplossing want de schriften zeggen dat het zo moet gebeuren! De Ganges is god! Kan deze lering wel van God komen als je ziet hoe destructief dit alles is? Godsdienst is dus niet altijd goed. Godsdienstige leringen kunnen schadelijk en destructief zijn. Daaruit blijkt dat vele leringen van mensen afkomstig zijn!
En dan komen Indiërs op bedevaart vanuit heel de wereld, naar Benares. Ze gaan naar de Ganges, want ze geloven dat de Ganges god is. En dan is er toch iets heel merkwaardigs! Indiërs zijn heel hygiënisch – zelfs heel arme mensen zitten voortdurend aan de rivier om zich te wassen, en ze schrobben hun huizen. Alles moet proper zijn. En dan gaan ze naar de Ganges, en ze dalen af in het water. In het water drijven gezwollen karkassen van een buffel, van een varken, of van een aap … Toch stoort het deze mensen niet, ook niet de vreselijke stank – want het is god! Ze gaan in het water en doen hun rituele wassingen; ze drinken het water 3 maal om verlossing te krijgen. Verlossing moet je immers zelf bewerken! Verlossing door werken. Maar wat gebeurt er: duizenden en duizenden Hindoes worden ziek door hun rituele wassingen in de Ganges. En ze sterven. Zo sterk is religie! Maar bacteriën zijn ook heel sterk! 
En dan arriveert er een bus met pelgrims! Ze zijn allemaal heel opgewonden! Ze gaan recht naar het water om er in af te dalen en hun rituele wassingen te doen! En ze drinken het water 3 maal, want ze willen verlost worden. En die pelgrims zijn Europeanen: Duitsers, Fransen, Zwitsers, … ze zijn gekomen samen met hun begeleidende goeroe. Het zijn New Agers die aan yoga doen, en aan meditatie! Het zijn mensen die goed geschoold zijn, en die weten wat goede hygiëne is. Maar ze gaan in hetzelfde water, want hun goeroe heeft hun verteld dat het god is; en zij geloven dat. En terwijl ze in het water afdalen, drijft een karkas van een koe voorbij, of van een geit of een schaap. En het stoort hen niet! En sommigen van hen worden ook ziek. Zo sterk is religie!! Het probleem groeit elke dag, en er is geen oplossing!

2. De grootvader van Rabi was dus hogepriester in Benares. Op een bepaald moment ging hij naar Trinidad – een eiland in de Caraïbische zee, voor de kust van Venezuela. Er wonen daar heel veel Hindoes. Grootvader was daar eveneens hogepriester, yogi en goeroe. Doordat hij met Hindoe occultisme bezig was, beschikte hij over bepaalde krachten – iets wat algemeen voorkomt onder wijze mannen in India! In zijn familie werd er gefluisterd dat dit kwam doordat hij zijn eerste zoon aan de goden geofferd had; een praktijk die niet ongebruikelijk is! Op een dag werd hij onverklaarbaar rijk door het aanroepen en aanbidden van de god van de rijkdom, Lakshmi. Na zijn dood had de familie af te rekenen met demonische fenomenen.
De vader van Rabi was eveneens hogepriester, yogi en goeroe. Hij was heel populair. De dag na zijn huwelijk – en je weet, de partners kennen elkaar niet want in India worden de huwelijken gearrangeerd door de ouders – besloot de vader van Rabi dat hij het hoogste doel van het Hindoeïsme wilde bereiken: moksja. In elke godsdienst is het doel verschillend! Moksja betekent bevrijd zijn van tijd, ruimte en alle elementen. Het betekent Zelfrealisatie, of god-realisatie. Elke mens is god, zeggen de Hindoes, maar je bent vergeten dat je god bent. Die onwetendheid heet ‘avidia’ (Sanskriet). Volgens de Hindoes is onwetendheid het centrale probleem van het universum. We moeten ons realiseren, herontdekken zeg maar, dat we god zijn. Daarom moeten we aan yoga doen. Ondertussen is yoga ook bij ons heel populair geworden. Heel veel mensen rennen naar de yoga, vaak ook voorgeschreven door hun dokter, want ze menen dat yoga dé oplossing is voor hun problemen. En de yoga-leraar zegt dat yoga niets van doen heeft met religie, maar wel met fitness, met gezondheid, met relaxatie. Maar dat is een leugen! Yoga is het hart van het Hindoeïsme! Er is geen Hindoeïsme zonder yoga, er is geen yoga zonder Hindoeïsme. Yoga betekent: een juk opleggen, verbinden. Het doel van het Hindoeïsme is verbonden te worden met Brahman = het Hindoe concept van God. Volgens het Hindoeïsme is God het absolute, alles is god, het universum is god, de natuur is god, … alles is god. Krishna zegt in de Bhagavad Gita: alles wat is, ben ik. Een Hindoe die yoga doet, denkt niet aan fitness en gezondheid, maar aan verlossing. Want yoga is het belangrijkste middel om verlossing te bereiken. Er zijn verschillende soorten van yoga, en verschillende niveaus van yoga. Oosterse meditatie is een deel van yoga. Als je dus naar een yogaklas gaat, zal je leraar je ongetwijfeld spreken over de fysieke weldaden van yoga. Maar bij de volgende les leer je in jezelf kijken, om het Zelf te vinden. Waarom? Om god te vinden, zegt de leraar. Dat heeft dus te maken met religie! Nochtans zei de leraar aan het begin dat yoga niets te maken heeft met religie. Dat is dus een leugen! Vele mensen in het Westen worden, zonder dat ze het beseffen, Hindoe, door de yoga!

Terug naar de vader van Rabi: die deed de dag na zijn huwelijk een aantal beloftes, omdat hij na dit leven niet meer wilde terugkomen. Volgens de reïncarnatieleer zouden we hier al miljoenen keren geweest zijn over miljoenen jaren. Reïncarnatie is ondertussen heel populair geworden in het Westen. Tussen haakjes, als mensen al miljoenen keren teruggekomen zijn, hoe zou het dan komen dat een land zoals India er nog altijd zo slecht aan toe is?? Daar moeten we toch eens goed over nadenken!
Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die weten dat ze een ziel hebben. Dat wordt op vele en evidente wijzen uitgedrukt: in de schilderkunst, in de architectuur, de muziek, de poëzie in vragen zoals: wat is het leven? Waar vind ik echt leven? Wie ben ik? Wat is liefde? … We hebben spirituele vragen, omdat we een ziel hebben. En als we sterven, weten we dat het leven verder gaat dan het graf. Tegenwoordig zijn er onder impuls van het Hindoeïsme, miljoenen mensen in het Westen die geloven in reïncarnatie.  Ze willen immers hoop na het graf. Maar dan is er een groot probleem: waar is de hoop als ik niet weet op welke manier ik zal terugkomen? Tenminste als reïncarnatie waar is! Het Hindoeïsme leert karma, de leer van oorzaak en gevolg. Je bent wie je bent wegens je vorig leven. Als je een mug doodt, geloven de Hindoes,  kom je als mug terug. Hetzelfde met een vlieg! Waar is de hoop? Misschien moeten we hier in het Westen wel allemaal als varkens terugkomen omdat we zo graag varkensvlees en spek eten! Er zijn miljoenen en miljoenen mensen die sterk in karma geloven. En ze nemen het heel ernstig. We moeten over die zaken nadenken! Als we water koken, doden we miljoenen micro-organismen. Dit te weten is voor Hindoes vreselijk. Er zijn Hindoes die om die reden nooit iets koken! Want ze willen geen miljoenen keren terugkomen als bacteriën! Het probleem in sommige landen is wel dat als men de bacteriën niet doodt, de bacteriën de mensen doden! Hindoes leven ‘ahimsa’ = niets doden, niets! Er bestaat een sekte in India waar de mensen de straat keren vooraleer ze er over wandelen, om toch maar geen insecten te doden. Ze zijn voortdurend bang om insecten of luizen of wat dan ook, te doden. De religieuze Hindoe leeft dagelijks in angst.

De vader van Rabi wilde dus na dit leven niet meer terugkomen! In het Westen is reïncarnatie populair, een gril. Dat is niet zo voor de Hindoes, ze geloven er allemaal in. Reïncarnatie is een formele straf om terug te moeten komen. De Hindoe gelooft in samsara. Samsara is het rad, het wiel van de wedergeboorte. Dat wil zeggen: dood -wedergeboorte – dood – wedergeboorte – dood – wedergeboorte, en ga zo maar door. Maar een Hindoe wil niet terug komen, hij wil verlost worden uit dit rad van wedergeboorte. De enige manier om eruit te geraken, is je te realiseren dat je god bent. Dat is niet eenvoudig. Het vraagt heel veel en heel hard werk. Vele jaren van intensieve yoga, van meditatie, van ascetisme, zelfdiscipline, zelfkastijding; sommigen slagen zichzelf tot ze bloeden én tot ze sterven! Verder moeten ze lange pelgrimsreizen maken naar heilige steden en hoge bergen. De Himalaya is god. Duizenden gaan naar grotten in de bergen en zitten daar jaren yoga te doen en te mediteren om verlossing te vinden. De vader van Rabi deed dus verschillende beloftes, o.a. dat hij zou stoppen met werken. Zoiets wordt bij de Hindoes volledig geaccepteerd. Vrouwen, kun je je inbeelden dat je man ’s avonds thuiskomt en zegt: ik wil niet meer werken, want ik wil verlossing – of hij zegt tegen zijn vrouw vlak na zijn huwelijk: je bent belangrijk, maar ik wil verlossing! De mentaliteit in India is totaal verschillend! Als een man met 10 kinderen zijn job opgeeft, zijn vrouw verlaat en naar de Himalaya trekt om er in een grot jaren te gaan mediteren, wordt dit ten zeerste gerespecteerd! Er komt geen kritiek, integendeel! Maar zo redeneren we   niet in het Westen! Een dergelijk besluit zou gezien worden als een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid! Verantwoordelijkheid heeft dus in het Oosten een totaal andere betekenis.

De vader van Rabi had ook de belofte gemaakt om nergens nog naartoe te gaan. Hij zat op zijn bed, in lotushouding met de ogen gesloten. Hij deed enkel nog yoga en meditatie. Zijn leerlingen kwamen hem opzoeken, ze bogen voor hem en aanbaden hem als een god. Zijn vader was strikt vegetariër: hij at zelfs geen cake als er ei in zat. Hij at heel weinig. Hij had ook de belofte gedaan om nooit zijn haar of baard af te snijden. Baard en haar zijn voor een Hindoe heel heilig. Zo leefde hij 8 jaar lang.  In die atmosfeer werd Rabi geboren, verwekt tijdens de enige nacht die vader met zijn vrouw doorbracht vooraleer hij voor de definitieve verlossing koos. Vader was een avatar = een god die mens geworden is. Hij was de perfecte meester. Rabi boog voor hem en aanbad hem. Zijn vader had beloofd om naar niemand meer te kijken. Want Hindoes geloven dat alles maya is = illusie. Alles is illusie! Lijden, pijn, ziektes, miserie, … bestaan niet; de stoel waarop je zit, bestaat niet. Ze zijn illusie.
Zijn vader sprak nooit. Het was een vader die zijn zoon nooit heeft vastgepakt, of gekust, nooit een woord tot zijn zoon heeft gesproken! Maar, volgens Hindoenormen leefde hij het best mogelijke leven dat je kunt leven! Op een dag beval een dokter zijn haar af te scheren. Vader mocht niet spreken, hij kon zich dus niet verdedigen. De dokter scheerde dus zijn haar af, en wat gebeurde er? Hij viel prompt achterover en hij was dood! Hoe was dat mogelijk? Miljoenen Hindoes zullen je zeggen dat als je een belofte aan een god breekt (er zijn 333 miljoen goden in het Hindoeïsme), dat dan de tragedie op je wacht! Je kunt een oog verliezen, of een been, of iemand in de familie kan op tragische wijze sterven, je huis kan afbranden, en dat alles omdat je je belofte verbroken hebt! Niet omdat de goden echt zijn, maar omdat er demonische krachten in het Hindoeïsme werkzaam zijn! Hindoes vereren zowel goden als demonen. Dat is normaal in het Hindoeïsme! In de Bhagavad Gita zegt Krishna: ik ben de prins van de demonen. Tegenwoordig trachten moderne Hindoes, vooral Westerse Hindoes dit te ontkennen. De Hare Krishna’ s zullen dit ontkennen. In het Westen heeft het woord demon een negatieve connotatie. Maar Hindoes zijn niet beledigd als je hen zegt dat ze demonen aanbidden, want ze wéten dat ze demonen aanbidden. Zo is de god Shiva de vernietiger. Hij wil alles vernietigen. Shiva is de satan van het Hindoeïsme! Rabi’s vader stierf door demonische krachten van het Hindoeïsme! Als er in India zoiets gebeurt, worden mensen bang en leven ze in angst. Dan rennen ze naar de tempels, brengen offers, geven geld aan de heilige mannen. Want ze zijn bang dat hen hetzelfde zal overkomen!
De vader van Rabi was gestorven zonder een woord tegen zijn zoon te spreken! Wat een verlies om religieuze redenen! Miljoenen Hindoekinderen maken hetzelfde mee: een vader die totaal niet beschikbaar is om religieuze redenen! Maar niemand bekritiseert dit, het wordt allemaal aanvaard!

3. Rabi nam na vaders dood diens plaats in. Hij beoefende yoga en meditatie op heel jonge leeftijd. Hij deed dat heel intensief! Hij bestudeerde de Hindoe geschriften, hij aanbad vele goden: Krishna, Rama, Vishnu, Shiva, Brahma, … en dierengoden: de olifant-god, de aap-god, de geit-god, … Hij geloofde in hen zoals miljoenen Hindoes dat doen. In zijn yoga en meditatiepraktijk had hij veel mystieke ervaringen. Hij deed Baktiyoga, karmayoga, mantrayoga. Mantrayoga is naar het Westen gebracht door Maharishi, de goeroe van de Beatles. De methode heet Transcendente Meditatie: keer op keer op keer dezelfde mantra herhalen. Die mantra reciteren bij de meditatie is noodzakelijk: de vibraties die erdoor ontstaan zijn dé manier om de goden, en Rabi zegt dat het demonen zijn, aan te trekken. De mantra doet 2 dingen: hij inviteert een bepaald spiritueel wezen om binnen te komen in diegene die de mantra reciteert, en hij creëert bij diegene die mediteert de passieve staat die de fusie met alle dingen vergemakkelijkt, de Zelfrealisatie. De Hare Krishna beoefent de baktiyoga: god-realisatie door aanbidding van Krishna. Tantra yoga, naar het Westen gebracht door Bhagwan, betekent: god-realisatie door seksualiteit; Rabi zou zeggen: god-realisatie door perversiteit. Tantra yoga wordt in India bijna niet meer beoefend; dit is waarschijnlijk te wijten aan het werk van christelijke missionarissen. Tussen haakjes, Bagwan is gestorven door AIDS, net zoals veel van zijn navolgers! 
Meditatie is een onderdeel van yoga. In Oosterse meditatie moet je je geest leegmaken en aan niets denken. En dat is mogelijk! Rabi bereikte het. Alleen als je deze staat bereikt, begin je mystieke ervaringen te hebben: astrale reizen, ruimtelijke reizen, trance-ervaringen waarbij je bovennatuurlijke wezens ontmoet. Je ziet allerhande psychedelische kleuren, en je hoort mystieke muziek. Toen Rabi jaren later, in de sixties, naar Engeland kwam om er te studeren, stelde hij verbaasd vast dat druggebruikers dezelfde ervaringen hadden! Zij ervaren door druggebruik wat hij ervaarde door yoga en meditatie! Hij kwam tot de conclusie dat de bron van de ervaringen dezelfde moest zijn! Trouwens druggebruik was vroeger normaal in de tempel, en hasj roken was een onderdeel van de Hindoeceremonie. Bij zijn trance-ervaringen ontmoette Rabi lichte wezens, maar ook heel donkere en heel lelijke wezens, demonische wezens. Hij voelde er zich oncomfortabel bij. Hij begreep dit ook niet! Hoe kon dit? Hij wilde van dergelijke wezens bevrijd worden! Maar het gebeurde bij elke trance-ervaring en hij had er veel last van! Ondertussen kwamen mensen naar hem toe, ze bogen voor hem en ze aanbaden hem. Ze wilden zijn zegen voor hun volgende leven. Maar Rabi had grote problemen: ondanks zijn spiritualiteit en zijn mystieke ervaringen was hij helemaal leeg vanbinnen. En hij was ontevreden. Er is veel ontevredenheid in het Westen, maar er is ook heel veel ontevredenheid in het Oosten. Zelfs hogepriesters, goeroes en yogi’s zijn leeg en onvoldaan. Het is de centrale neurose in de wereld. Die leegte en die onvoldaanheid zijn een ernstig signaal dat er iets heel erg mis is! Rabi voelde zich dus heel slecht: mensen kwamen aan zijn voeten en gaven geld, maar hij kon hen niets geven. Hij realiseerde zich ook dat hij een zondaar was, zoals iedereen. Maar in het Hindoeïsme wordt dit niet geleerd. Er is ook geen vergiffenis, integendeel: er is karma! Zelfs goden kunnen daar niet onderuit. Vishnu is ooit teruggekeerd als een varken, zeggen de schriften, omwille van zijn karma! Karma staat boven de goden. Rabi had hier grote problemen mee want hij wist dat hij een zondaar was. Maar in het Hindoeïsme kan de zonde niet weggenomen worden. Hij had nog een ander probleem: er was in hem een heel grote woede, een razernij zelfs, en die was er gekomen door meditatie. Heel veel mensen die intensief mediteren hebben hetzelfde probleem. Om die reden verzette Boeddha – zelf oorspronkelijk Hindoe -  zich hevig tegen yoga en meditatie omdat dat heel gevaarlijk kan zijn! Over dergelijke zaken horen we in Europa niets! We horen enkel de aantrekkelijke dingen! De medaille heeft dus een andere zijde! Rabi leefde in angst omwille van deze razernij. Hij wilde geen enkel insect doden, maar op een dag heeft hij bijna zijn tante vermoord. Want deze razernij was oncontroleerbaar! De kracht kwam duidelijk niet van hem, ze was demonisch! Niet alle buitengewone dingen komen van dezelfde god! Niet alle parapsychologie komt van dezelfde god! En astrale en trance ervaringen komen niet altijd van dezelfde god! Er zijn 2 bronnen van kracht: God en de satan! De kracht van de satan is heel onzuiver en destructief!

Er is veel teleurstelling bij mensen. Daarom rennen ze naar het mystieke, naar het magische, naar de mirakels, en ze beseffen niet dat het een val van de satan is! Satan is in onze wereld heel actief om mensen aan zijn kant te krijgen! En hij komt niet met 2 horens en een staart. De Bijbel zegt dat hij als een engel van licht komt! Wat hij voorstelt, is heel aantrekkelijk! Miljoenen mensen houden zich tegenwoordig bezig met occultisme, spiritisme, hekserij, mediums, … ze proberen met de doden te spreken. Maar weet dat dit alles een gruwel is in Gods ogen. Het is verkeerd om met de doden om te gaan en ermee te spreken. Dat zegt de Bijbel. Toch gaan er zoveel Europeanen naar spiritisten en media. Rabi bedreef als Hindoe al deze zonden: valse goden aanbidden, idolen, dieren, geesten, demonen. Hij deed het echter vanuit een grote onwetendheid. Hij was onschuldig. Maar hij begon zich te realiseren hoe leeg hij vanbinnen was, hoe verloren. Bovendien begon hij te beseffen dat er een God is, maar hij kende Hem niet persoonlijk. Hij kreeg het heel sterke verlangen om de ware en levende God persoonlijk te leren kennen. Hij was heel gefrustreerd, hij dacht zelfs aan zelfmoord. Op een dag kwam een dame naar hem thuis. Zij was voordien Hindoe, maar was nu christen geworden. Ze bracht de boodschap van de Bijbel en ze zei: “Rabi, God houdt van je!” Iets dergelijks had hij in het Hindoeïsme nooit gehoord! In geen enkele andere wereldgodsdienst (uitgezonderd natuurlijk in het Jodendom) zal je horen dat God je persoonlijk bemint. Alle godsdiensten hebben goede onderrichtingen, en allemaal spreken ze over de liefde, maar in geen enkele andere godsdienst hoor je dat God je persoonlijk bemint. Deze dame zei verder: Jezus Christus is aan het kruis gestorven om al je zonden te vergeven. God wil in je leven binnenkomen, maar Hij komt alleen doorheen Jezus Christus. Jezus is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Jezus zei niet: Ik ben één van de vele wegen; Hij zei: Ik ben dé Weg. Hij zei ook niet: Ik ben een deel van de Waarheid; Hij zei: Ik ben dé Waarheid. De Weg naar God is doorheen God. Daarom zei Jezus: Ik ben dé Weg! Rabi werd heel kwaad tijdens dit gesprek, hij haatte christenen, en zou er nooit aan denken om er één te worden. Maar in de dagen daarna begon de H. Geest zijn hart te overtuigen en hem zijn verlorenheid te tonen, zijn nood aan vergiffenis, aan verlossing, aan eeuwig leven. Op een dag ging hij dan toch op de knieën en nodigde de ene en ware God in zijn hart uit. De Bijbel zegt: Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij. Rabi ervaarde dat tonnen duisternis uit hem weggingen. Hij heeft begrepen dat al die mystiek, die astrale reizen, ruimtelijke reizen, trance-ervaringen, geïnspireerd worden door de satan. Duisternis ging uit hem weg, maar ook zijn speciale psychische vermogens die hij verkregen had door zijn intensieve yoga en meditatie, en door de aanbidding van al die goden en demonen. Er kwam een wonderlijk licht in hem binnen. Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld. Jezus veranderde hem en maakte hem totaal nieuw. Rabi trekt nu de wereld rond met deze boodschap; hij is een groot profeet voor deze tijd! 13 leden van zijn familie werden christen. Ze namen alle beelden, prenten, attributen, altaren, … alles wat aan hun godsdienst herinnerde en staken het in brand. Dit heeft hen ten diepste bevrijd.

Tot daar het verhaal van Rabindranath Maharaj. Hij doorprikt het mooie plaatje van veel westerlingen over India, over het Hindoeïsme, over yoga en meditatie. Wat Rabi vertelt over India en over het Hindoeïsme, horen we nooit! Maar het is een verhaal dat we moeten horen. Want het Westen kent een invasie van Oosterse religies en van praktijken die ermee verbonden zijn of ervan afgeleid! Ik denk nu, buiten allerlei vormen van yoga en meditatie om, spontaan aan zaken zoals mindfulness, autosuggestie, hypnose, visualisatie, geleide verbeelding, positief denken, witte en zwarte magie, channeling, spiritisme, … Dat alles is gebaseerd op Hindoeïsme. Maar ook heel de beweging van de tegencultuur van mei 68 met zijn drugs, rebellie, rock en popmuziek en hippies, was in wezen Hindoeïsme. Waarom? Omwille van het idee van eenheid van alle leven, vereniging met het Universum, vegetarisme, zijn eigen ding doen. Het Hindoeïsme leert dat het dharma van ieder mens, dat wil zeggen wat hij moet doen en hoe hij moet leven, verschillend is en dat iedereen dit individueel moet ontdekken. Er is geen algemene morele code. Krishna leert dat je gelijk welke weg kunt nemen – dat wil zeggen je eigen ding doen – en nog bij hem uitkomen.  Dat is precies de mentaliteit in onze maatschappij vandaag. Ieder doet zijn eigen ding, velen willen bevrijd zijn van hun christelijke wortels. De religie of filosofie kiezen die bij hem of haar past. Het maakt niet uit, je komt toch altijd terecht! Niemand staat er bij stil vanwaar die ideeën komen en waartoe ze leiden. Dat een dergelijke levensvisie niet vervult en niet gelukkig maakt, zien we onmiddellijk als we rondom ons kijken, en misschien ervaren we het ook zelf in ons eigen leven. Dat sommige zaken bovendien niet onschuldig zijn, maar ronduit demonisch leren we van Rabindranath Maharaj. Paulus bevestigt ons dit ook  in de eerste brief aan de Korintiërs: ‘Wat de heidenen offeren,’ – Hindoeïsme is een heidense godsdienst! – ‘offeren zij aan de boze geesten en niet aan God, en ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten.’ En in de 2de Johannesbrief lezen we: ‘Al wie te ver wil gaan, en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de zoon.’ Wij als christenen, als katholieken hebben alles: wij hebben de volheid. Er is geen enkele reden waarom we onze christelijke wortels zouden moeten loslaten. Het is dan ook mijn grote hoop dat we met z’n allen de diepe waarheid van ons christelijk geloof opnieuw zouden ontdekken!

Marleen Caers

Bron:
Death of a guru, Rabindranath R. Maharaj, Hodder & Stoughton, London Sydney Auckland, 2004
Conferenties van Rabindranath op internet: https://www.youtube.com/watch?v=yW5IOgH0m3c