dinsdag 22 februari 2011

Spreuken en citaten 1

"Een atheïst is zoiets als opgesloten zitten in een cel zonder ramen. (...) Ik moet er niet aan denken om zo te moeten leven, jij toch ook niet? We zien ze tegenwoordig op televisie, vele briljante mensen die zeggen zeker te weten dat het gestoord is om in God te geloven of om een religie aan te hangen. Tja, God zegene hen met dat gevoel en ik hoop dat ze gelukkig zijn (…) Maar ik zou niet kunnen leven met die zekerheid, en voor sommige van hen vraag ik me af waarom ze zo hard protesteren. Hoe weten ze zo zeker wat er daar buiten hen is? En wie ben ik om het geloof van zo veel grote filosofen en martelaren door de eeuwen heen tegen te spreken?”

"Being an atheist must be like living in a closed cell with no windows. (...) I’d hate to live like that, wouldn’t you? We see them, mind you, on television today, many brilliant people who are professional atheists who say they know for a fact that it’s insanity to have a God or to believe in religion. Well, OK, God bless them for feeling that way and I hope they’re happy. [...] But I couldn’t live with that certainty, and I wonder about some of them: why are they protesting so much? How are they so sure of what is out there? And who am I to refute the beliefs of so many great philosophers and martyrs all the way down the years?”

(Uit een interview met Anthony Hopkins, hoofdrolspeler in o.m. The Silence of the Lambs, The Remains of the Day, Shadowlands, The Rite, in de Catholic Herald)