dinsdag 22 februari 2011

Misschien wel de meest pedofiele krant van Nederland

Het dagblad Trouw neemt het op voor de pedofiele medeburgers. In een artikel van afgelopen zaterdag stellen ze dat pedofilie geen ziekte is maar een geaardheid. Al eerder schreef Sjaak Oostveen op onze website dat reeds jaren lang door de media vergoelijkend gesproken en geschreven is over pedofilie. Die lijn wordt dus gewoon voortgezet en nu ook door een krant die zich christelijk noemde.

In het artikel wordt geprotesteerd tegen het volstrekte afwijzen van pedofilie, “de overheid beschouwt pedofilie als een gestoorde seksuele geaardheid”. En het volk is al niet beter want: “hier en daar klinkt de roep om pedofielen chemisch te castreren”. Net als bij homoseksualiteit moeten we gaan erkennen dat pedofilie een geaardheid is, geen ziekte. Het was al lang voorspelt dat na de aanvaarding van homoseksualiteit de pedofilie zou volgen. De roep om erkenning van bestialiteit zal wel niet lang op zich laten wachten.

De krant stelt verder: “We moeten eerlijk zijn. Voor iedereen is seksualiteit een drift die niet zomaar bestuurbaar is met moralistische regelgeving. Mensen zoeken nu eenmaal mogelijkheden om aan deze drift vorm en inhoud te geven.” Zo zijn mensen nu eenmaal, je kunt een hond toch moeilijk verbieden te blaffen, dat zou hondonwaardig zijn, en hoe kun je door moralistische regeltjes een pedo verbieden om kinderen te liefkozen? Niet langer wil men erkennen dat naast het goede het kwaad in de mens huist, dat de zonde een realiteit is die we onder ogen moeten zien. Niet elke neiging die we voelen is goed, en we kunnen wel de vrouw begeren die van een ander is, maar we zondigen dan tegen de man wiens vrouw zij is. Niet alleen volgens die moralistische regeltjes maar ook volgens ons geweten, wanneer we dat tenminste niet volledig dichtgeschroeid hebben.

Trouw gaat lustig verder met vergoelijken door te stellen dat: “Zelfs kinderen hebben erotische gevoelens. Zij zoeken warmte en genegenheid. Een pedofiel moet die gevoelens echter niet met grotemensenseks beantwoorden, en hij moet scherp naar kinderen luisteren. Pedofielen hebben daarbij steun en advies nodig.”  Bovendien kan pedofilie soms schadelijk zijn, maar: “Nu wordt deze schade soms overdreven en gedramatiseerd. Een kind wordt automatisch als slachtoffer beschouwd en behandeld, wat leidt tot een self-fulfilling prophecy. Het kind zal het slachtoffer worden dat het geacht wordt te zijn.“ Vraag dat maar eens aan iemand die als kind misbruikt is! Of aan een vader wiens dochter verkracht is door een pedofiel. Dan hoort u wel iets anders, de schade wordt overdreven…, hoe durven ze. Verder wordt hier geïmpliceerd dat grotemensenseks weliswaar niet gepast is, maar voor andere vormen van seks wordt de deur open gehouden.

Hoe anders reageren de media wanneer een priester een kind misbruikt, dan kan zowel die priester als ook de Kerk aan de schandpaal genageld worden, geen begrip, geen verzachtende omstandigheden. Dan mag moraliserend en gesproken worden en de Kerk beschimpt. Nu is het ook een grote schande dat dit in de Kerk gebeurd is, maar de media meet op dit punt toch met twee maten.

Laat het Dagblad Trouw Jezus woorden indachtig blijven: “Maar wie één van deze kleine (kinderen) die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Wee de wereld, die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt.” (Matt. 18: 6-7)