maandag 31 oktober 2011

De Galileo-controverse

In de recente discussie in Nederland over evolutie, intelligent design en de Rooms-katholieke visie hierop, wordt de Rooms-katholieke Kerk menigmaal verweten dat ze zich hiermee niet mag ‘bemoeien’, omdat het hier om een vraagstuk voor de wetenschap gaat. Critici van de Kerk refereren dan gemakkelijk aan de veroordeling in 1633 van Galileo Galilei (1564-1642) en het mea culpa hierover dat enkele jaren geleden dat door Johannes Paulus II werd uitgesproken. Het veroordelingjaar 1633 wordt door menigeen beschouwd als het moment dat geloof en rede van elkaar werden gescheiden. Dit beruchte Galilei-proces heeft eeuwenlang de verhouding tussen kerk en natuurwetenschap vertroebeld en is aanleiding geweest tot talrijke publicaties van beide zijden, meestal niet zonder emotionaliteit geschreven. Maar hoe zat het nu ook al weer? Lees verder...