dinsdag 1 maart 2011

Overzichtsartikel: Godsbewijzen

Is het bestaan van God te bewijzen? Of zijn er ten minste sterke aanwijzingen dat Hij bestaat?

Recent schreef prof. Paul Cliteur een opinieartikel in de Volkskrant, hier een kritische bespreking van dit artikel: Het ongelijk van Paul Cliteur

In dit atikel worden 10 Godsbewijzen besproken.

Daarnaast een boeiend artikel waarin twee argumenten nader uitgewerkt worden: Bewijzen dat God bestaat.

Aquino bewijst dat atheïsten dichter bij God staan dan ze denken, lees hier waarom dit zo is.

Kapelaan Schouten heeft recent een mooie lezing gehouden over godsbewijzen, het is meer gericht op christenen, en niet zozeer op mensen die God nog niet kennen, maar desondanks erg boeiend om naar te luisteren.

Voor velen is het feit dat er lijden en kwaad in de wereld is een bewijs dat God niet bestaat. Hier een artikel over de zin van het lijden in ons leven.

Een ander punt dat velen moeilijk te geloven vinden is de Drie-enigheid van God, in deze video wordt de Drie-enigheid van God met rationele argumenten uitgelegd (Engelstalig).

Er bestaat ook veel bewijs voor het bestaan van Jezus Christus en zijn opstanding. Een van die bewijzen betreft de lijkwade van Turijn. Op de website Apologetique.org wordt in een artikel veel en overtuigend bewijs gegeven voor de opstanding van Jezus, zie dit artikel. Daarnaast zijn er ook veel buiten-Bijbelse bronnen voor de historiciteit van Jezus, op deze site worden diverse van deze bronnen genoemd.

Hier enkele links naar artikelen 'uit de pers':
Filosoof Scruton over de redelijkheid van religie
Yes! Atheïstische blogster bedenkt zich. En wordt katholiek.
De Katholieke Kerk is extreem poëtisch
Atheïsten missen fatsoen en innerlijke beschaving
Modernisme en postmodernisme miskennen intuïties
'Terugkeer van God-hypothese in wetenschap'
Wiskundig godsbewijs Gödel nagerekend op computer
God onder de miscroscoop
Neuroloog ontwaakt uit coma: 'De hemel bestaat echt'

Vragen:

Kan God een steen maken die Hij niet op kan tillen, maar tegelijkertijd almachtig blijven?

Vernietigt de Kerk met al haar dogma’s de menselijke vrijheid?

Wie heeft God gemaakt?