woensdag 18 juli 2012

Staat de katholieke Kerk vrouwelijke priesters toe?

Nee, de Katholieke Kerk staat geen vrouwelijke priesters toe. Dit is op de eerste plaats niet, omdat de Kerk denkt dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor dit ambt of omdat ze op één of andere manier deze roeping niet waardig zouden zijn. Het is een constitutief element van het sacrament van de priesterwijding dat door geen enkele paus of bisschop en door geen enkele concilie kan worden gewijzigd. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van water voor het doopsel en van brood en wijn voor de heilige eucharistie. Omdat Christus de sacramenten zelf heeft ingesteld mag er geen enkel element van worden veranderd. Het heeft niets te maken met de vraag wie beter geschikt is voor de priesterwijding of wie haar meer waard is; net zomin als het verbod voor niet-katholieken om de communie te ontvangen ook niets te maken heeft met het morele of spirituele oordeel over die personen. Het heeft wel alles te maken met de heilige Traditie, die volgens het katholicisme net zo door God geïnspireerd is als de heilige Schrift..... net zoals het geen onrecht is dat mannen geen kinderen kunnen baren, zo is het ook geen onrecht dat vrouwen geen priester kunnen worden. .... Lees hier verder....