maandag 31 december 2012

De Katholieke Kerk is extreem poëtisch‘Ik was aan het denken over de Kerk en haar structuur, en de leringen van de Bijbel. Je begint te zien hoe poëtisch het allemaal in elkaar past. De Katholieke Kerk is extreem poëtisch, het systeem en de symbolen – het past allemaal in elkaar zoals bij een sonnet.’

Aan het woord is Sally Read. Een bejubelde dichteres van de nieuwe generatie Britse poëzieschrijvers. Zij is geboren in een zeer atheïstische en linkse familie, die haar opvoedde met het credo dat religie des duivels is. Terwijl zij haar boek ‘The Day Hospital’ schreef, dat gebaseerd is op haar ervaringen als psychiatrisch verpleegster, ervaarde zij een spiritueel ontwaken dat leidde naar haar bekering tot het katholicisme.

Dat gebeurde toen zij London bezocht halverwege het schrijven aan haar boek. Zij voelde een brandende behoefte om een katholieke kerk te bezoeken en ze liep die zomeravond rond van Soho tot de City, wanhopig om een kerk te vinden die open was. Na een tijdje bevond ze zich in Liverpool Street, waar ze schreef: ’Ik wist dat ik al een katholiek was.’

Alles was begonnen in de lente van 2010 in Rome, toen zij voor het schrijven van een ander boek een jonge priester benaderde. De vonken sprongen over. De gesprekken met de priester hielden haar van haar werk, onderbraken haar slaap en haar welbevinden. Niet dat de argumenten van de priester haar overtuigden, noch probeerde zij hem te overtuigen. Er was iets dat begon te knagen. Lees verder....