dinsdag 1 januari 2013

Gebed tot de Aartsengel Michael

In situatie waarin u in zonde dreigt te vallen, bij aanvallen van het kwaad, en bij grote angst kunt u bidden:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming tegen de boosheid en de
listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug.
Amen.