dinsdag 1 januari 2013

Het Weesgegroet

Dit gebed wordt heel vaak gebeden door Katholieken en het maakt ook onderdeel uit van het Rozenkransgebed.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,

zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.