dinsdag 1 januari 2013

Oefening van Berouw

Dit gebed kan gebeden worden om ons te oefenen in berouw voor onze zonden. Het wordt vaak ook gebeden tijdens de Biecht.

Barmhartige God, 
ik heb spijt over mijn zonden, 
omdat ik uw straffen heb verdiend; 
maar vooral, omdat ik U, 
mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, 
heb beledigd. 
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, 
met de hulp van uw genade, 
mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. 
Heer, wees mij zondaar genadig!