dinsdag 1 januari 2013

Onze Vader

Dit is het belangrijkste Christelijke gebed, omdat het het gebed is dat Jezus ons zelf heeft geleerd. Het wordt ook tijdens elke H. Mis gebeden.

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw Rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
En vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, 
En leid ons niet in bekoring, 
Maar verlos ons van het kwade. 
Amen.