dinsdag 1 januari 2013

Gebed tot de Heilige Geest

De Heilige Geest is een van de drie Personen van de Godheid. Nadat Jezus naar de hemel gegaan was heeft Hij op Pinksteren de Heilige Geest aan zijn Kerk gegeven. Onderstaand gebed wordt gebeden tijdens de Pinksternoveen, waarbij dit gebed 9 dagen achtereen gebeden wordt. Op Hemelvaart heeft Jezus zijn discipelen verlaten en is naar de hemel gegaan, die waren toen 'alleen', totdat 9 dagen later Jezus de Heilige Geest stuurde. De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren brachten de discipelen biddend door, zo doen de gelovigen dat nu ook nog in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, 9 dagen lang.

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. 
Laat ons bidden, 
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.
Door Christus, onze Heer. 
Amen.